เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 02:37, 08.08.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
74%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
52%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
38%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
24%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
71%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
64%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
58%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Ethereum
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BTC/GBP
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DOT/USD
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
LNK/USD
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/EUR
5%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/GBP
5%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/JPY
5%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BTC/JPY
5%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US 100 CASH CFD
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.